Showing posts with label BHARATI. Show all posts
Showing posts with label BHARATI. Show all posts

VIDHYASAHAYAK BHARATI 2018( OTHER MEDIUM ) CALL LETTER START NOW

VIDHYASAHAYAK BHARATI 2018( OTHER MEDIUM ) CALL LETTER START NOW

JILLA SHIKHSAN SAMITI / NAGAR SHIKSHAN SAMITI PRATHMIK SHALO MA VIDYASAHAYAK BHARATI STD 1-5 ANE STD 6-8 ANYA MADHYAM NI BHARATI AGNENI JILLA MUJAB JAGYAO NU LIST / FORM SATHENA AADHAR PURAVA JAHER

JILLA SHIKHSAN SAMITI / NAGAR SHIKSHAN SAMITI PRATHMIK SHALO MA VIDYASAHAYAK BHARATI STD 1-5 ANE STD 6-8  ANYA MADHYAM NI BHARATI AGNENI  JILLA MUJAB JAGYAO NU LIST / FORM SATHENA AADHAR PURAVA JAHER

VIDHYASAHAYAK BHARATI FOR THE OTHER MEDIUM LOWER PRIMARY AND UPPER PRIMARY TOTAL 1026 VACANCY

VIDHYASAHAYAK BHARATI FOR THE OTHER MEDIUM LOWER PRIMARY AND UPPER PRIMARY TOTAL 1026 VACANCY

TEACHER BHARATI :-- AADARSH NIVASI SHALAO MA SCIENCE STREAM STD 11 - 12 MA ASSISTANT TEACHER BHARATI NI JAHERAT

TEACHER  BHARATI :-- AADARSH NIVASI SHALAO MA SCIENCE STREAM STD 11 - 12 MA ASSISTANT TEACHER BHARATI NI JAHERAT 
>>  TOTAL POSTS :--  55
        MATHS :-- 07
        ENGLISH :--  08
        CHEMISTRY :-- 15
        PHYSICS  :-- 14
        BIOLOGY :-- 11
>> LAST DATE FOR APPLICATION : 20-06-2017

 ADVERTISEMENT      ON LINE APPLICATION    Details    How To Apply

UPCOMING BHARATI :-- SAMAJIK ANE SHAIKSHANIK RITE PACHHAT JATI NI GRANT-IN -AID ASHRAM SHALAO MA NAVA SHARU KARELA DHORAN 8 NO VARG SHARU KARATA SHIKSHAKO NI NIMNUK MATE 171 V.S. NI JAGYAO UBHI KARAVA ANGE NO PARIPATRA >>AA BHARATI MA FAJAL TEACHERS NE PRATHAM CHANCE AAPVANO RAHESE

UPCOMING BHARATI :-- SAMAJIK ANE SHAIKSHANIK RITE PACHHAT  JATI NI GRANT-IN -AID ASHRAM SHALAO MA NAVA SHARU KARELA DHORAN 8 NO VARG SHARU KARATA SHIKSHAKO NI NIMNUK MATE 171 V.S. NI JAGYAO UBHI KARAVA ANGE NO PARIPATRA

>>AA  BHARATI MA FAJAL TEACHERS NE PRATHAM CHANCE AAPVANO RAHESE 

UPCOMING BHARATI :-- VICHARATI VIMUKT JATI NI GRANT-IN -AID ASHRAM SHALAO MA NAVA SHARU KARELA DHORAN 8 NO VARG SHARU KARATA SHIKSHAKO NI NIMNUK MATE 17 V.S. NI JAGYAO UBHI KARAVA ANGE NO PARIPATRA

UPCOMING BHARATI :-- VICHARATI VIMUKT JATI NI GRANT-IN -AID ASHRAM SHALAO MA NAVA SHARU KARELA DHORAN 8 NO VARG SHARU KARATA SHIKSHAKO NI NIMNUK MATE 17 V.S. NI JAGYAO UBHI KARAVA ANGE NO PARIPATRA

DESIGN BY :- MAHENDRASINHJI...KHANT

THANKS FOR VISIT MY BLOG