B.L.O. :-- MATDAR SUDHARNA TARIKH MA FERFAR BABAT

B.L.O. :-- MATDAR SUDHARNA TARIKH MA FERFAR BABAT

IMP SUCHNA :--STD 10 NI MARKSHEET MA NAME / SURMANE / DOB MA SUDHARA KARVA OFFICR VADODARA THI GANDHINAGAR LAI JAVA BABAT

IMP SUCHNA :--STD 10 NI MARKSHEET MA NAME / SURMANE / DOB MA SUDHARA KARVA OFFICR VADODARA THI GANDHINAGAR LAI JAVA BABAT

GPSSB DWARA LEVANAR VIVIDH PARIKSHA NI TARIKHO JAHER

GPSSB DWARA LEVANAR VIVIDH PARIKSHA NI TARIKHO JAHER

PANCHMAHAL :-- NAVARATRI VACATION & DIWALI VACATION BABAT NO PARIPATRA

PANCHMAHAL :-- NAVARATRI VACATION & DIWALI VACATION BABAT NO PARIPATRA

Birsa Minda Tribal University has published Advertisement for various Posts 2018.

Birsa Minda Tribal University  has published Advertisement for below mentioned Posts 2018.

ABHAYASKRAM MA 50% KAAP SAATHE NAVI SHIKSHAN NITI RELATED NEWS REPORT

ABHAYASKRAM MA 50% KAAP SAATHE NAVI SHIKSHAN NITI RELATED NEWS REPORT

EDUCATIONAL UPDATE FOR 27-09-2018

EDUCATIONAL UPDATE FOR 27-09-2018

Sardarkrushinagar Dantiwada Agricultural University (SDAU) has published Advertisement for various Posts 2018.

Sardarkrushinagar Dantiwada Agricultural University (SDAU) has published Advertisement for below mentioned Posts 2018. 

IIT Gandhinagar has published Advertisement for various Posts 2018

IIT Gandhinagar has published Advertisement for below mentioned Posts 2018.

DESIGN BY :- MAHENDRASINHJI...KHANT

THANKS FOR VISIT MY BLOG